Dejiny obce Tarnov už aj v knižnej podobe

Zverejnené 26. októbra 2022.
Bez úpravy .