Národná kampaň – Do práce na bicykli (DPNB) 2022

Národná kampaň sa uskutoční v termíne od 1.4.2022 do 31.8.2022 (súťaží sa od
1.6.2022 do 30.6.2022). Občania, ktorí sa plánujú zúčastniť danej kampane
môžu byť registrovaní až po tom, ako sa do daného podujatia zaregistruje ich
samospráva, v ktorej majú občania svoje bydlisko. Doplňujúce informácie
nájdete na stránke: https://www.dopracenabicykli.eu/

Zverejnené 20. apríla 2022.
Bez úpravy .