Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov

Zverejnené 18. júla 2022.
Bez úpravy .