Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 5. septembra 2022.
Bez úpravy .