Preskočiť na obsah

Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

Zverejnené 3.3.2022.

Vážení občania Tarnova,

vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojenským konfliktom na Ukrajine sa obec Tarnov zapája do „Logistického modelu KOMUNÁL“, ktorý bol pripravený Združením miest a obcí Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a s partnermi v oblasti samospráv, cirkví a charity.

Pomoc je adresovaná obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou aj tým, ktorí sa snažia o prežitie v svojej vojnou zasiahnutej krajine. Do tejto výzvy sa môžete zapojiť aj vy, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Materiálnou pomocou

V obci sa bude zbierať IBA nižšie uvedený materiál, ktorý je momentálne najviac potrebný:

1. Tepelne úsporné prikrývky, spacie vaky, koberčeky, prikrývky, matrace, pláštenky, vankúše,

2. prostriedky na umývanie tela, zubné pasty a kefky, plienky a podložky, antiseptiká, opakovane použiteľné a jednorazové masky (rúška),

3. stany, poľné postele, kachle, kotlíky,

4. mikrovláknové utierky, opakovane použiteľný riad,

5. batérie, sviečky, baterky

6. trvanlivé potraviny, ktoré nepotrebujú tepelnú úpravu – rýchle občerstvenie, energetické tyčinky, sušené ovocie, orechy a pod.

7. lekárnička príručná,

8. ovínadlo elastické (obväz) – rôzne veľkosti a druhy.

Prosíme Vás, aby ste materiál mimo tohto zoznamu nenosili. Oblečenie sa nezbiera! Rovnako žiadame, aby prinesený materiál bol čistý a hygienicky zabalený. V prípade vývoja situácie budeme súpis zbieraného materiálu aktualizovať.

Zberné miesto v obci Tarnov: sála Kultúrneho domu v čase od 9:00 do 11:00 a popoludní v čase od 15:00 do 16:00. Zbierka materiálu začína vo štvrtok 3. marca 2022 a potrvá do odvolania.

  • Finančnou pomocou

Ak chcete pomôcť, a nemáte k dispozícii zbieraný materiál, využite možnosť finančnej zbierky, z ktorej výnos bude v plnej výške použitý na zabezpečenie bežného fungovania utečencov a bude pokrývať aj akútnu pomoc priamo na Ukrajinu.

Z hľadiska jednoduchšej logistiky je určite výhodnejšie zaslať finančné prostriedky na nižšie uvedený transparentný účet, ako nakupovať materiál, ktorý bude následne potrebné prevážať nevedno kam. Ak teda nemáte dané veci fyzicky doma, odporúčame využiť túto formu pomoci.

Ľubovoľný finančný príspevok môžete zaslať na transparentný účet zriadený pre tieto potreby Združením miest a obcí Slovenska:

Názov účtu: ZMOS_POMOC_UKRAJINE

IBAN: SK25 0900 0000 0051 8801 0894

  • Poskytnutím ubytovacej kapacity

K ukrajinsko-slovenskej hranici sa momentálne blíži asi 2 milióny ľudí, ktorí museli v strachu o život opustiť svoje domovy. V najbližších dňoch sa dostanú na naše územie. Časť z nich pôjde ďalej na západ, no časť tu ostane.

Štát má niekoľko tisíc lôžok, ďalšie tisíce vedia byť ubytované v zariadeniach samospráv. Každopádne však budú potrebné aj ďalšie kapacity.

Z dôvodu nutnosti vykonania pasportizácie ubytovacích kapacít v našej obci, žiadame občanov, ktorí disponujú voľnými ubytovacími kapacitami (neobývané domy, chaty, izby a pod.), a boli by ochotní ich poskytnúť ľuďom prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí, aby kontaktovali Obecný úrad v Tarnove na tel. čísle: 054/4795182 alebo emailom: ou@tarnov.sk a nahlásili potrebné údaje:

– adresa

– kapacita ubytovania (maximálny počet ľudí, ktorých môžete ubytovať)

– tel. číslo (kontakt)

Upozorňujeme, že ide len o predbežné zisťovanie a zhromažďovanie informácií pre potreby vytvorenia databázy pohotovostného ubytovania v prípade zhoršujúcej sa vojnovej situácie na Ukrajine a zvýšeného počtu migrujúcich občanov z Ukrajiny na Slovensku.

V žiadnom prípade nejde o povinnosť občanov niekoho ubytovať. Rovnako ešte nie sú známe podmienky, za ktorých budú utečenci v súkromných ubytovacích kapacitách umiestňovaní. Čas sa ale kráti a preto treba, aby sme boli pripravení aj na horšie scenáre.

Vážení občania,

situácia je zlá, takúto vojnu mnohí z nás nikdy nezažili. Máme to šťastie, že sa nás boje priamo nedotýkajú. Žijeme stále v bezpečnej a relatívne pokojnej krajine. Obyvatelia Ukrajiny takéto šťastie nemajú. Preto v duchu našich kresťanských zásad a princípov humanity buďme našim blížnym nápomocní spôsobom, ktorí každý z nás bez nátlaku uzná za vhodný.

Anna Kuľková

Starostka obce Tarnov