Verejná schôdza 2018 – vyhodnotenie roka 2018

Zverejnené 21. októbra 2022.
Bez úpravy .