Vodozádržné opatrenia v obci Tarnov

Zverejnené 25. októbra 2022.
Bez úpravy .