Preskočiť na obsah

Školský rok 2013/2014

Zverejnené 30.6.2014.

Kategória

MOJA PRVÁ AKTOVKA

Budík opäť zvoní a pozýva všetky deti do školy.

Dnes inak ako včera.

 Dnes na chrbte aktovka nová „zavesená“.

  

OTVORENIE  ŠKOLSKÉHO ROKU 2013/2014

2. september 2013 Základná škola Tarnov

„Ráno zvoní budík,

 koho asi budí,

mamka klope na dvere,

vstávaj z postele.

Rádio už volá,

začína sa škola,

verte ľudia je to tak,

 už je zo mňa žiak“.

Školáci začali nový (pre niekoho ďalší, pre niekoho prvý) školský rok.

Školský rok 2013/2014

…Privítanie pani riaditeľky adresované žiakom i rodičom  i hosťom pred zelenou, obnovenou školou…. Vyslovenie slov vďaky tým, ktorí sa o to zaslúžili…. Vzájomné zvítanie spolužiakov…. Prvé tajne vyrozprávané zážitky z prázdnin…. Zvedavé, nedočkavé ale aj ustráchané oči prváčikov…. Radosť a obavy rodičov… „Školská brána“ otvorená… Hľadanie správneho miesta v školskej lavici… Štebotaví žiaci… Prvé informácie o nasledujúcich dňoch… Odchod domov….. Do skorého videnia…. Už zajtra – 3. septembra“…

Integrácia 2013

Projekt Integrácia predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu.

Vďaka výhre v súťaži „Recykluj a vyhraj“ sa žiaci ZŠ v Tarnove mohli tiež zúčastniť tohto zaujímavého projektu.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú našim deťom zapojiť sa do súťaže zbieraním tetrapaku z čerstvého mlieka Sabi a tiež hliníkových viečok z výrobkov Sabi.

Ďakujeme.

Voda je život

Dňa 22.novembra 2013 sa žiaci ZŠ v Tarnove zúčastnili interaktívnej výstavy VODA JE ŽIVOT, ktorá názornou formou vysvetľovala význam vody pre náš život, potrebu šetriť ňou a chrániť jej zdroje. Žiaci sa pri výstave zabavili, hľadali správne riešenia, chytali ryby, porovnávali ako tečie regulovaný a neregulovaný vodný tok  a aké sú dôsledky povodní na nich, spoznávali vodné živočíchy a rastliny, identifikovali rieky na Slovensku, počúvali zvuky vody, stavali „dobrý“ a „zlý“ dom z pohľadu šetrenia vodu. Jednoducho na tejto výstave sa nenudili.

Medzinárodný deň školských knižníc

28.októbra sa žiaci základnej i materskej školy zapojili do súťaže „Školská knižnica – brána do života“ pri príležitosti medzinárodného dňa školských knižníc.

Cieľom tohto dňa bolo zábavnými a netradičnými formami práce s knihami, časopismi a textami podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Integrovať knihu/časopis/akýkoľvek iný text do všetkých vyučovacích predmetov žiakom 1. stupňa, aby si žiaci sami uvedomili, akými rôznymi spôsobmi sa dá čítať, kde všade sa dá čítať, čo všetko sa dá čítať. Vybranými titulmi poukázať na možnosti (poézia, próza, cudzojazyčná literatúra, mapy, zábava, návody, rady, postupy, informácie na internete, …) ktoré majú žiaci pri čítaní. Navodiť pozitívny/ príjemný zážitok pri práci s textom (v knihe, časopise, na internete).

Žiaci si v týždni od 21. – 25.10.2013 v rámci Školského klubu detí na tému Z rozprávky do rozprávky zhotovili  mapu okolia školy.

V deň „D“ Kráľovstvo kníh vyslalo svojho posla – holuba so správou pre deti do školy.  Holub pristal v škole na strome. Prostredníkom medzi kráľovstvom kníh a skutočnou realitou – žiakmi v škole bol Hups – škriatok zo šlabikára prvákov. Upozornil žiakov, že na strome je holub s obálkou. Žiaci správu našli bez problémov. Dočítali sa, kde nájdu mapu, ktorú im zanechali predkovia a 4 údaje, kde môžu poklady hľadať a k tomu pomôcku – kompas.

Žiaci pomocou kompasu určili 4 hlavné svetové strany – sever, juh, východ a západ. Povedali si, ako sa môžu v prírode orientovať  a určiť svetové strany aj bez kompasu. Nasledovalo samotné hľadanie pokladov na základe čítania z mapy.

4 údaje, ktoré žiaci našli boli azimuty: 50˚, 150˚, 200˚, 300˚. Pomocou nich našli v okolí školy 4 stromy – slivka, jabloň, tuja a orech a pri každom strome truhličku s pokladom.

Tieto truhličky potom postupne počas dňa otvárali.

V 1.truhličke  našli anglickú knihu – Mini Magical

V knihe bol príbeh včielky, ktorá bola hladná a smädná. Ako tak hľadala, našla posledný kvietok, ktorý vo svojom kalichu skrýval poslednú kvapku vody. Chcela si tento kvietok odtrhnúť. Sama to však nedokázala. Postupne sa k nej pridávali ďalšie zvieratá, až sa im kvietok podarilo odtrhnúť. Včielka sa podelila s poslednou kvapkou vody (v našom prípade cukrík) so všetkými zvieratkami. Žiaci tento príbeh zdramatizovali a nacvičili slovensko-anglické divadielko. Mali poobliekané kostýmy zvieratiek. Po nacvičení divadielka ho boli zahrať deťom v Materskej škole v Tarnove. Tým, že sa v texte opakovali základné frázy anglického jazyka (Hello bee! Hello mouse! Hello frog!… Whats the metter? I am hungry. Sorry tiger. Sorry cow. Sorry bear…. Here you are. Thank you.) sa ich deti naučili. Včielka sa s vodou (cukríkmi) podelila aj s deťmi v materskej škole. A tým ich tiež aktívne zapojili do diania v príbehu, lebo sa museli za cukrík poďakovať.

V 2.truhličke našli knihu Trojruža od Pavla Dobšinského.

Z tejto knihy si prečítali známu rozprávku Janko Hraško. Žiaci dostali úlohu rozprávku pozorne prečítať.

V 3.truhličke bola ukrytá kniha od Valentína Šefčíka Kamienky pri ceste.

Z tejto knihy si vybrali báseň Hračky. Je to smutná báseň o tom, ako si deti nevážia hračky, ktoré majú a koľko je na svete deti, ktoré nemajú žiadnu hračku. Spoločne  báseň analyzovali. Dospeli k názoru, že namaľujú zdravé, nie choré hračky ako v básni, a poukladajú  ich na poličku pre deti, ktoré nemajú žiadnu hračku.

V poslednej 4.truhličke našli aktuálne detské časopisy /Vrabček, Maxík, Bobík, Zornička).

V tomto prípade žiaci čítali rôzne návody na výrobu všelijakých drobností, ktoré sa ako prílohy nachádzajú v časopisoch. Ďalej majú žiaci radi čítanie vtipov, či lúštenie tajničiek. Tak si spolu  vyrobili zopár výrobkov, vymaľovali a vylúštili.

Keďže školská knižnica pri základnej škole nie je vo veľmi dobrom stave, poskytla priestory na aktivity Obecná knižnica v Tarnove.

Pred obecnou knižnicou žiakov čakala „zlatá brána.“ Žiaci za hudobného sprievodu známej piesne „Zlatá brána otvorená“ a spevu pretvorenej piesne vošli do Kráľovstva kníh obecnej knižnice. Tu ich privítali Včielka Čitateľka a Oľ Knihomoľ a predstavili im všetkých členov kráľovstva – Kráľa Abecedára a Kráľovnú Číslicu, ktorí v kráľovstve vládnu. Dvorného maliara, ktorý stráži všetky obrázky v knihách a rytiera, ktorý stráži v knihách písmená. Ale keďže stráženie písmen nie je jednoduchá vec potrebuje na pomoc ďalších rytierov. A tak žiaci, ktorí už nejaké písmená poznajú majú možnosť stať sa rytiermi. Každý, kto sa chcel stať rytierom musel prejsť skúškou (preukázať vedomosti o pravidlách knižnice).

Žiaci prváci boli pasovaní za rytierov knižnice a dostali svoj prvý čitateľský preukaz.

Potom  mali žiaci preukázať ako pozorne čítali a počúvali rozprávku o Jankovi Hraškovi. Správnymi odpoveďami na otázky vylúštili tajničku, v ktorej bolo ukryté prekvapenie. To slovo bolo ŠLABIKÁR. V zasadačke obecného úradu bola pripravená výstava šlabikárov. Šlabikáre sme mali požičané od pána Štefana Peteju z Bardejova, ktorý už dlhé roky zbiera šlabikáre z celého sveta. Nám sa podarilo požičať si od neho šlabikáre z 25 krajín.

Šlabikár – brána do čitateľského života, do sveta kníh pre každého človeka.

Žiaci dostali za celodenné putovanie za Hľadaním pokladu darček – malú knihu, ktorú im daroval obecný úrad.

Žiaci po absolvovaní všetkých týchto aktivít odchádzali s úsmevom na tvári, unavení ale so ZÁŽITKOM, ktorý v nich ostane snáď navždy peknou spomienkou. 

Sv. Mikuláš aj tento rok v Tarnove

Sv. Mikuláš bol v Tarnove aj tento rok. Ako by mohol obísť tých, ktorí sa naňho tešia najviac, ako by mohol vynechať deti. Ani pravé zimné počasie  neodradilo a Mikuláša sa dočkali. Mikuláš v sprievode anjela s darčekmi pre všetky deti a s posolstvom pre všetkých – majme chuť, ochotu a vôľu urobiť niečo pre toho druhého, venujme tomu druhému svoj čas a energiu a úplne najdôležitejšie, robme to zo srdca a s láskou a nie kvôli svetskej sláve. 

13. december sviatok Sv. Lucie

Svätá Lucia  sa pokladala za ochrankyňu pred zloprajnými  silami, najmä bosorkami. Medzi rozšírené zvyky patrilo rituálne odháňanie bosoriek buchotom, rozbíjaním starého riadu – jednoducho robením hluku.

Žiaci základnej školy v tento deň podobný hluk v dedine robili tiež. Obchádzali domácnosti známych a pripomínaním si tohto zvyku vyháňali z domácnosti všetko zlo.

„ My sme Lucky, Lucie,

všetko zlé nech pominie.

Čarujeme, vymetáme tento dom,

nech choroby nenájdu si miesto v ňom.

Nech vždy máte dostatok a hojnosť,

pevné zdravie, more lásky a šťastia viac než dosť “.

Príprava na Vianoce – Pečieme medovníky


K Vianociam neodmysliteľne patria medovníky. Ich vôňa sa šírila aj z obecného úradu v Tarnove, kde sa deti základnej a materskej školy tiež chystali na Vianoce pečením a zdobením medovníkov.

Pri práci im pomáhali pani učiteľky, pani kuchárka, pani upratovačka a teta Magda, ktorá im ukázala zopár trikov, ako krásne ozdobiť medovníky.  Veru aj medzi najmenšími sme objavili skryté talenty. 

VIANOČNÉ POSEDENIE

Pozývame Vás

k vianočnému stromčeku,

ktorý spoločne

„rozžiarime“ vianočnými koledami.

 Potešíme Vás divadelnou hrou

a ponúkneme medovníkmi z vlastnej dielne

vo štvrtok 19.12.2013 o 16,15 hod

do Základnej školy v Tarnove.

Takú pozvánku rozoslali žiaci rodičom a priateľom školy. A to, čo v nej sľúbili, to aj dodržali. Divadelnou hrou O štyroch trpaslíkoch a stratenej princeznej Jablonke všetkých potešili a zabavili. Predviedli naozaj skvelé herecké výkony. Rodičia mohli byť hrdí na svojich trpaslíkov, princeznú i princa i na škriatkov – pomocníkov a tiež na snehovú kráľovnú. Rovnako nádherne – vianočne zaspievali koledy. A ešte pohostenie – sľúbené medovníky z vlastnej dielne a teplý vianočný čaj. Nechýbali ani malé darčeky do každej rodiny – Betlehem s malým Ježiškom, Máriou a Jozefom. Nakoniec rozlúčka s prianím príjemných, pokojných, požehnaných a veselých vianočných sviatkov.

O 12 mesiačikoch

Po dlhšej prestávke k nám do školy zavítala teta Iveta z Prešova s Divadielko Gašparkom. Tento krát nám zahrala rozprávku o 12 mesiačikoch. Ako vždy sa deťom veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s Divadielkom Gašparkom.

Dental alarm

Cieľom občianskeho združenia Zdravé ďasná je šírenie povedomia o dôležitosti prevencie v oblasti ústnej hygieny a šírenie informovanosti o správnych postupoch v ústnej hygiene.
Združenie sa vo svojich činnostiach zameriava na organizovanie tvorivých stretnutí, organizovanie podporných akcií s tematikou dentálnej hygieny,
Ťažiskovým projektom občianskeho združenia je vzdelávanie detí a mládeže prostredníctvom kontinuálneho osvetového programu DENTAL ALARM.

Žiaci našej školy mali možnosť sa tohto programu zúčastniť 27.1.2014. Sympatickí mladí dentálni hygienici žiakom porozprávali i názorne ukázali, ako postupovať v starostlivosti o ústnu hygienu. 

Aj do Tarnova zima predsa prišla

Dlho sme museli túto zimu na tie biele zázraky z neba čakať,

nech pokryjú polia a prilákajú deti a ich bezstarostný smiech a radosť.

Polročné vysvedčenie

Tak a polovicu školského roku máme za sebou – deti i učitelia. Pre niekoho dnes prvé vysvedčenie. Pre niekoho posledné tu v Tarnove.

Výnimočnosť tohto dňa zabezpečila aj krásna – školská – chutná torta od super mamičky.

ĎAKUJEME MAMKA JARKA. 

Hviezdoslavov Kubín

Tohtoročná školská súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín bola iná oproti tým predchádzajúcim. Vážnosť a slávnosť chvíle dodávalo prednášajúcim žiakom miesto, v ktorom sa súťaž konala. Dvere pre nich mala otvorené obecná knižnica.

Všetci žiaci si zaslúžia obdiv a pochvalu za predvedené výkony.

A azda po prvý krát sa takejto súťaže zúčastnili aj budúci prváci – predškoláci. A ani tí nesklamali.

Všetkým žiakom prajeme, aby sa kniha stala ich priateľom, lebo kniha je kľúčom do čarovného sveta fantázie.

Matematická pytagoriáda

Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorej obvodového kola  P4 sa 10.1. 2014 v Bardejove zúčastnili aj naše žiačky: Sabína Gaľanová, Michelle Proškovec, Zuzana Doicearová ako úspešné riešiteľky.