Preskočiť na obsah

Školský život 2015/2016

Zverejnené 30.6.2016.

Kategória

Rozlúčka so štvrtákmi 2016

„Nie je škola, ako škola, naša rozprávková je, …“

V posledný deň školského roku sa naša škola opäť zmenila na rozprávkovú. V tento deň úradovala zlatá rybka z rozprávky a plnila našim štvrtákom ich posledné priania v tarnovskej škole. Dúfame, že sa jej to spolu s našou pomocou podarilo. Dúfame aj v to, že na tento posledný deň nezabudnú a že nezabudnúani na množstvo všedných dní strávených počas štyroch rokov v Základnej škole v Tarnove.

Koniec ďalšieho školského roku

30. jún 2016. Čo priniesol tento školský rok žiakom? Čo priniesol tento školský rok učiteľom? Sme o rok starší, múdrejší, skúsenejší, šikovnejší, … Ďalšie odpovede nech si hľadá každý sám.

Možno to bude znieť trochu čudne, ale my v tarnovskej základnej škole sa tešíme na každý nasledujúci začiatok školského roku. Veríme, že ich bude ešte mnoho.

Dovidenia, duchovný otec Marcel!

Všetci – žiaci i učitelia sa za normálnych okolností tešia na posledný deň školského roka. Aj my sme sa tešili, ale bolo tu jedno veľké ALE. Posledný deň školského roka bol zároveň posledným dňom nášho duchovného otca Marcela u nás v škole, v obci, i vo farnosti. A na ten sme sa vôbec netešili.

Hovorí sa: „Niekedy stačí iba chvíľka, aby sme si niekoho obľúbili …“ A nám sa to stalo. Otec Marcel sa stal našim duchovným otcom, učiteľom, kolegom, kamarátom,… Nenápadne tým najobyčajnejším – ľudským  spôsobom pritiahol naše deti i nás a ukázal nám ten správny smer. O to ťažšie bolo naše … stretnutie. 

Spoločná koncoročná opekačka!

„Desať mesiacov očakávaný koniec školského roka“ a s ním tradične spojená spoločná opekačka detí základnej a materskej školy s rodičmi, učiteľmi a ich priateľmi a priaznivcami. Tak to bolo aj tento rok. 27. júna 2016 sme sa takto spoločne stretli na tarnovskej „kopanine“. Dobrá nálada, zábava, úsmevy, pohoda, jedlo, počasie, … všetkého tak akurát.  

Ruženka

Voľnejšie dni pred koncom školského roka sme si spríjemnili výletom do Bardejova a návštevou Súkromnej základnej umeleckej školy Kesel. Ruženka, tak sa volal muzikál, v ktorom nám svoj talent predviedli deti tejto umeleckej školy.

Škola v prírode – Drienica 2016

Týždeň mimo lavíc našej školy sme mali možnosť vyskúšať si aj my. Vychutnali sme si pobyt v krásnom prostredí v rekreačnom stredisku Drienica – Lysá, pod úpätím pohoria Čergov. Spolu so žiakmi so Základnej školy z Bertotoviec sme prežili jeden zábavný, príjemný, zaujímavý, … týždeň. Dúfam, že spoločné zážitky a spomienky na ne nám v pamäti ostanú čo najdlhšie.

1.    sväté  prijímanie

Svoj výnimočný deň zažili naši tretiaci, Emka, Vikinka, Timka, Dávid a Jojo. Svoju prvú svätú spoveď a svoje prvé sväté prijímanie mohli zažiť 5. júna 2016 vo farskom  kostole sv. Uršule v Mokroluhu. Tento deň sme mali možnosť prežiť spolu s nimi. A to všetko – aj vďaka duchovnému otcovi Marcelovi. Svojim vzťahom k deťom v mnohom uľahčil rodičom ich prípravu na tento deň. 

Športový deň detí

Tohoročný sviatok detí sme prežili v športovom duchu. Získaním podpory od Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí sme mohli deťom pripraviť rôzne zábavné hry a športové disciplíny. Zároveň sa deti zúčastnili na prednáške o prvej pomoci. Chutný obed a sladká odmena –  aj to patrilo deťom. Na záver cykloturistika pre starších a pre tých mladších zábava na „tarnovskej kopanine“. 

Bardejovské Kúpele

Šarišské  múzeum v Bardejove

Šarišské múzeum v Bardejove dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Ako múzeum s cennými exponátmi historickými, národopisnými, prírodovednými a umeleckými patrí medzi tie slovenské múzeá, ktoré radi vyhľadávajú naši i zahraniční návštevníci. My sme sa tiež zaradili medzi týchto návštevníkov. Mali sme možnosť vidieť expozíciu ikonopiseckých pamiatok východného obradu na Slovensku. Zažiť „naozaj“ to, o čom píšu knihy či učebnice.

VČIELKA MEDULIENKA

V piatok 20.mája 2016 sme sa zúčastnili zábavno-náučného zážitkového čítania VČIELKA MEDULIENKA v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove. Na „výlet“ sa s nami vybrali aj kamaráti predškoláci. S pani knihovničkou sme si zopakovali, ale aj sa niečo nové dozvedeli o živote včiel. Zaujímavé čítanie o včielkach a kvetoch sme ukončili ochutnávkou medu. 

Tanečná prehliadka

Takto tancujeme

11.mája 2016 sme sa spolu so škôlkarmi nesúťažne, ako hostia, zúčastnili tanečnej prehliadky, ktorú už po druhýkrát organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu v Bardejove. 

Deň matiek 2016

… Mama, mama je len jedna,

to mi ver,

mama,

poteší sa smiechom z tvojich pier….

Aj tieto slová piesne zneli z úst našich školákov. Kedy? Pri príležitosti osláv

sviatku Dňa matiek u nás v Tarnove. Ale to nebolo všetko. Školáci si spolu so

škôlkarmi zahrali hru „Na tetku“ a aj takým spôsobom potešili svoje mamky,

staré mamy, i všetkých, ktorí sa týchto osláv zúčastnili. Školáci navyše potešili

svoje mamičky vlastnoručne vyrobenými srdiečkami. O príjemné prostredie sa

postarali svojimi výtvarnými prácami na tému „Moja mama lepšie… ako Tvoja“.

Deň Zeme-2016

Deň Zeme sme si tento rok pripomenuli tým najobyčajnejším spôsobom: úpravou okolia našej školy a sadením zeleniny na školské políčko. 

Deň narcisov 2016

Aj tento rok sme si aj u nás v obci mohli na svoj odev pripnúť žltý kvietok – narcis. Týmto gestom sme tak mohli vyjadriť podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickými ochoreniami.

Dobrovoľným finančným príspevkom sa v pokladničke u nás v Tarnove nakopila suma  151,30 eur.

Ďakujeme, že aj Vašou zásluhou sa podarilo naplniť zmysel tejto akcie a naše príspevky sa dostanú na správne miesta, k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Svetový deň zdravia 

7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Aj žiaci našej školy si tento deň pripomenuli a to vďaka novej predsedníčke Slovenského červeného kríža Miestneho spolku Tarnov pani/tete Milade Zubrikovej. Upozornila nás na rôzne aspekty zdravia, ktorým treba venovať pozornosť každý deň. Nadšenie z tejto práce z nej priam srší a my sa už teraz tešíme, čo pre nás pripraví nabudúce.

Halové atletické majstrovstvá okresu Bardejov – 2016

Žiaci našej školy vo štvrtok 7.apríla 2016 zažili opäť niečo nové, niečo po

prvýkrát. Zúčastnili sa 2. ročníka halových atletických majstrovstiev okresu

Bardejov pre žiakov 3. a 4.ročníka. Súťažili v disciplínach – beh na 30m, beh na

200m, hod plnou loptou, skok do diaľky z miesta, a štafetový beh. Otestovali

svoje schopnosti za hranicami našej školy, našej obce. Dúfam, že počiatočné

sklamanie z toho, že si nepriniesli diplom či medailu ich neodradí, ale práve

naopak, posilní ich a naštartuje pracovať na sebe, trénovať a zlepšovať sa.

Slávnostný zápis do 1.ročníka na školský rok 2016/2017

Kde bolo, tam bolo, 6. apríla 2016 bolo v Základnej škole v Tarnove znova

ako v rozprávke.

Tentokrát školu navštívili „3 prasiatka“. Pardón! 3 predškoláci, ktorí práve prišli

z predstavenia O troch prasiatkach z Bardejova.

Rozprávkovo pokračovali aj u nás v základnej škole, pretože školáci ich

pesničkou presvedčili, že nie je škola ako škola, naša rozprávková je, …

Museli splniť niekoľko zaujímavých, náročných i menej náročných úloh, pri

riešení ktorých im pomáhali 3 prasiatka, Popoluška, Šípová Ruženka, babka,

dedko, psík, mačička a myška, keď popri tom ťahali repku.

Ani sa nenazdali a pani riaditeľka im oznámila, že splnili všetky úlohy a sú

pripravení nastúpiť v septembri do školy.

Za odvahu, statočnosť pri plnení úloh dostali medailu, pamätný list zo zápisu

prvákov do školy a malý darček.

A takto rozprávkovo sa z našich predškolákov stali budúci prváci.

Dúfame, že sa v septembri 2017 stretneme s úsmevom na tvárach v našej

tarnovskej škole.

Noc s Andersenom – 2016

Noc s Andersenom 2016

Dni, týždne, ba mesiace uvažovania, premýšľania, zvažovania, hľadania,

kombinovania… Výsledok? Pozvánka na tretiu Noc s Andersenom v Tarnove.

1.apríla 2016 čakal na deti program s názvom „Keď zvieratká konajú a hovoria

ako ľudia“. Scenár, miesto, aktivity, hry, prekvapenia, darčeky,… všetko

pripravené. Ale to nestačí! Aby všetko ožilo, musia prísť deti. A oni prišli. Tento

rok ich bolo dvadsať. Potešilo nás, že sa k nám pripojili aj bývalí žiaci našej

školy (možno to o niečom svedčí).

Úvodný tanec na hymnu Noci s Andersenom, sadenie Rozprávkovníkov,

zábavné čítanie bájok od Ezopa v obecnej knižnici, pohybové hry so zvieracími

hrdinami z bájok v sále kultúrneho domu, chutná večera v jedálni, vyrábanie

zvieracích masiek, zábava pri hudbe, dovolené nočné maškrtenie, nakoniec aj

neskoro v noci spánok, ranné vstávanie, spoločné raňajky, darčeky. Áno, boli to

práve deti, ktoré všetkému tomu pripravenému dali život, pohyb, smiech, radosť,

humor.

Pre deti – bez deti? To nie!

Pre deti – s deťmi? To má význam!

Ďakujeme rodičom za dôveru, že nám zverili svoje úžasné deti. Deti, ktoré

dávajú našej práci zmysel.

A na záver Vám ešte niečo prezradím: Už teraz sa nám v hlave rodí plán na

ďalšiu Noc s Andersenom.

„Športujem – bezpečne, zdravo, hravo“

Nadačný fond Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska zriadila poisťovňa

Kooperativa preto, aby prostredníctvom vzdelávania a projektov v regiónoch

podporila bezpečný pohyb, prevenciu úrazov detí a vytváranie bezpečného

prostredia v rodinách, školách a komunitách.

Naša obec sa do tohto grantového programu zapojila prostredníctvom projektu

„Športujem – bezpečne, zdravo, hravo“.

Deti našej školy tak v marci 2016 začali realizovať pravidelné športové

aktivity v sále kultúrneho domu, ktorú sme malými úpravami zmenili na

„telocvičňu“.

Naším zámerom je zabezpečiť deťom, žiakom a mládeži v Tarnove kvalitné,

bezpečné, tradičné i netradičné športové aktivity zaobstaraním rôznych

športových pomôcok a náčinia. Účasťou na týchto podujatiach a aktivitách

chceme vyvolať v deťoch radosť z pohybu, ponúknuť im možnosť výberu

športovej aktivity na základe vlastnej skúsenosti a vytvoriť kladný vzťah

k pravidelným pohybovým aktivitám.

O aktuálnom dianí a realizovaných aktivitách:http://nds.nds.sk/stream/project/56157f8d24ac2088791cb4b0

Hviezdoslavov Kubín 2016 – obvodové kolo

Vo štvrtok 3. marca 2016 sa zaplnila Školská knižnica v Základnej škole Pod papierňou v Bardejove žiakmi základných škôl patriacich do tohto obvodu. Konalo sa tu obvodové kolo súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín.

Aj naši žiaci mali možnosť predviesť sa svojimi výkonmi. A opäť nesklamali. Lívia O. sa umiestnila na 1. mieste a postupuje tak na okresné kolo. Viktória P. získala krásne 3. miesto. Ostatní žiaci sa zúčastnili a mali možnosť vyskúšať svoje schopnosti aj medzi žiakmi iných škôl.

Tešíme sa z úspechov všetkých. 

Hviezdoslavov Kubín 2016 – školské kolo

Nie, nepomýlili ste sa!

Práve na toto miesto sa dostanete, ak v celosvetovom vyhľadávači Google, zadáte/ste zadali tieto kľúčové slová.

V stredu 24. februára 2016 sme sa po roku opäť stretli v Obecnej knižnici v Tarnove na školskom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Všetci o rok starší. Všetci o rok múdrejší. Všetci o rok skúsenejší. A potvrdili to hlavne naši žiaci. Zodpovedná príprava na dnešný deň. Krásne naučené texty, umelecký prednes, či snaha o umelecký prednes. Štipka trémy ako prejav zodpovednosti a vážnosti danej chvíle.

A ako je už u nás zvykom, svoje výkony predviedli aj najstarší škôlkari – predškoláci – budúci prváci. Darilo sa im skvele. Už teraz sa na nich tešíme v tarnovskej škole!

Porota to mala opäť ťažké. Vybrať tých najlepších? To sa nedá!!! Veď všetci boli o rok lepší!!!

Všetci súťažiaci boli obdarení malým darčekom za podaný výkon. Ale Livka O., Timka D., Jožko M., Kamil Š., Alex G. a Viki P. predsa len dostali čosi navyše. Diplom a postup na obvodové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín do Bardejova.

Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov za hranicami našej obce.

Stretneme sa o rok zas?

Karneval 2016

V jeden januárový deň sa naša škola začala meniť. Najprv sa snehové vločky na oknách zmenili na karnevalové masky. Ďalší deň v škole pribudli rozvešané girlandy. V nasledujúce ráno sa v triede objavilo smiešne dievča. K nej na druhý deň pribudol minuloročný karnevalový šašo. A to sme už všetci vedeli, že sa blíži školský karneval.

Aj tento rok si 30. januára po polročné vysvedčenie do tarnovskej školy prišli čudné tvory – čarodejnica a biela pani, ninja bojovník i kostra, kovboj a dokonca aj komín, priletel aj motýľ a nechýbala ani rubiková kocka, prišiel k nám aj poštár a predstavte si, objavil sa tiež pastier Jano s kravičkou. Vysvedčenie a zvláštne ceny za úspechy v mimoškolských aktivitách za 1.polrok im odovzdali pirátka a šašo. Naozaj čudné veci sa diali tento deň v škole. Nechýbala zábava, tanec, hry, súťaže a tombola. K tomu všetkému dobroty a chutný fašiangový obed. A na záver pre deti (nie pre pani upratovačku) obľúbená zábava  s konfetami.

Na úplný záver tie čudné tvory asi niekto začaroval. Šašo s čiapku od pastiera, rubiková kocka s zmenila na ninju, motýľ bol zrazu s čiapkou od poštára. Neuveríte, ale kovboj sa s kabelkou od bielej pani prechádzal. Pastier sa na piráta začal podobať… Fakt čudné veci sa dnes diali. V tarnovskej škole sme si dnes zábavu užívali!!!

Dobrá novina

Tento rok sa znova zapojili deti tarnovskej základnej školy pod vedením pani Žofky H. a sestier Katky a Zuzky Z. do vianočnej koledníckej akcie – Dobrá novina.

Na sviatok sv. Štefana tak vniesli do vašich domovov pravé, úprimné detské vinše a spevy. Váš dar do ich pokladničky podporí v roku 2016 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.http://www.dobranovina.sk/tema-21rocnika/.

Predvianočné stretnutie

Napečené medovníky čakali do pondelka 21. decembra na to, aby mohli byť ozdobené. Na stretnutie, ktoré sme nazvali predvianočné, deti pozvali svojich rodičov i súrodencov a hlavne tetu medovnikárku Magdu.

 Stretnutie začalo spevom vianočných piesní a kolied. Potom sa deti – koledníci premenili na cukrárov. Zasadli za pripravené stoly a s radosťou sa pustili do zdobenia medovníkov. Počúvli rady tety Magdy a výsledok bol úžasný. Nielen voňavé, ale aj krásne ozdobené a tiež chutné vianočné medovníky. 

Teší nás, že v čase „všade vládnuceho predvianočného zhonu“, sme si dokázali nájsť trochu času, ktorý sme mohli stráviť spoločne – rodiny s deťmi v kruhu školskej rodiny. Nechýbal ani malý darček pre každú rodinu v podobe anjela, ktorého vyrábali samotné deti. Takto sviatočne naladení na vianočnú vlnu môžeme ísť prežiť Vianoce do svojich domovov. „Šťastné a veselé Vianoce!!!“

Pečenie medovníkov

Už niekoľkoročným zvykom našej školy je predvianočné pečenie medovníkov. Deti to milujú! Možno aj preto, lebo vedia, čo bude nasledovať. Pečením medovníkov sa tak 10. decembra u nás v škole začala príprava na Vianoce. 

Matematická pytagoriáda

V utorok 8.12.2015 sa uskutočnilo obvodové kolo Matematickej pytagoriády

v ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.

Môžeme sa pochváliť úspechmi:

Timea Delejová – 2. miesto kategória P3

Lívia Oslacká – 4. miesto kategória P3

Ema Rychvaská – 8. miesto kategória P3

Jozef Maliňak – 2. miesto kategória P4

Rozlúčka s jeseňou

,,Prečo ten  Martin na bielom koni neprichádza ? ´´… čudovali  sa naši školáci začiatkom novembra.

 ,,Možno by sme sa mali najprv rozlúčiť s jeseňou.´´  A začali sa prípravy na Jesennú párty s prekvapením. Pozvaní  rodičia a hostia, babky i súrodenci  s nadšením sledovali  príbeh o dvanástich mesiačikoch, v ktorom sa v hlavnej úlohe predviedli  deti našej základnej školy. Spev a tanec vystriedala súťažná hra ,, Moja mama varí lepšie ako tvoja ´´. Stoly sa zaplnili jedlom, pekné tričká zakryli zásterami a začalo sa variť! Fantastické boli nielen mamy či babky, pracovala celá rodina. Porota ocenila šikovných kuchárov vareškou  s logom známej relácie. Pani jeseň bola určite spokojná a my veríme, že  Martin na bielom koni sa čoskoro objaví .

Informatická súťaž iBobor

Človek počas svojho života zažíva mnoho zaujímavých situácií. Na mnohé zabúda.

No na tie, ktoré zažíva po prvýkrát si väčšinou pamätá. Žiaci našej školy v piatok 13.11. zažili opäť niečo po prvýkrát. Zapojili sa do informatickej súťaže iBobor. Potrápili sa s 12 úlohami, ktoré tento rok v 5 kategóriach riešilo spolu 66 843 súťažiacich z 982 škôl. 

Pamiatka zosnulých

Na tento tradičný novembrový zvyk – návštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienky na zosnulých rodinných príslušníkov a známych nezabudli ani deti základnej školy.

Spolu s členkami organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Tarnove upratovali cintorín a okolie kostola. Nezabudli zapáliť sviečku a pripojiť modlitbu za zosnulých.

Stretnutie dôchodcov 2015

S úlohou pripraviť sálu kultúrneho domu na stretnutie dôchodcov tento rok výtvarnými prácami sa žiaci našej školy popasovali statočne. Inšpirovali sa stromom, jeseňou, ale aj ostatnými ročnými obdobiami.

Všetko, čo pre svojich starých rodičov, ujov a tety vytvorili, robili zodpovedne, s radosťou a dovolím si tvrdiť, že aj s láskou. A takýmto spôsobom tento rok pozdravili všetkých našich dôchodcov – seniorov. 

Biela pastelka

25. septembra 2015 sa žiaci našej školy po prvýkrát zapojili do verejnej zbierky pre ľudí so zrakovým postihnutím BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do stacionárnej pokladničky vyzbierali 35,25€.

Za finančnú pomoc ďakujeme všetkým darcom.

Začiatok šk. roka 2015/2016 – netradične, zaujímavo- Integrácia 2015

Prvé zvonenie pred budovou školy??? Žeby v triede??? Nie, nie. Úplne inak a netradične sa začalo otvorenie šk. roka v našej tarnovskej škole.

Dňa 2.9. 2015 žiaci našej ZŠ sa zároveň aj s niektorými bývalými žiakmi našej školy vďaka výhre v súťaži „Recykluj a vyhraj“ zúčastnili koncertu INTEGRÁCIA 2015  v Bratislave.

A tak sa začala naša výprava špeciálnou vlakovou súpravou z Prešova do Bratislavy. Minimálne vreckové na 2- dňové putovanie, spoznávanie, objavovanie hlavného mesta Slovenska, Národnej rady SR a samotného koncertu Integrácia 2015 v SLOVNAFT Arene (zimný štadión Ondreja Nepelu ) v Bratislave.

Vďaka patrí aj personálnej agentúre XAWAX, ktorej zamestnancom je predseda rady našej školy pán Ing. Jozef Zubrik vďaka, ktorým  sme sa sponzorsky mohli presunúť z Bardejova do Prešova, mať úžasné miesta na sedenie na samotnom koncerte, byť ubytovaní v Bratislave úplne zdarma a zároveň šťastne sa vrátiť zabezpečenou prepravou do rodného domova. Za to všetko veľké ĎAKUJEME.

A čo všetko sme zažili? Tu sú samotné vyjadrenia detí:

–        bolo to fantastické,

–        priamo pod pódiom, to bol fakt nezabudnuteľný zážitok,

–        naživo sme videli p. prezidenta A. Kisku, predsedu Národnej rady SR P. Pellegriniho, ministra školstva J.  Draxlera, ktorí sa nám prihovárali,

–        vystúpilo mnoho slovenských, ale aj zahraničných hviezd,

–        vystupovala N. Pocisková, Cuky a Luky, Rytmus, D. Mórová a T. Maštalír,  Lúčnica, hokejoví a futbaloví reprezentanti Slovenska,

–        najviac sa mi páčil EGO so svojim nestarnúcim „Žijeme len raz“, ktoré sa stalo aj hymnou integrácie, lebo: „Slnko svieti rovnako na všetkých z nás“,

–        najlepší koncert,

–        jednoducho skvelé,

–        výborná energia,

–        v parlamente je pekný luster, sú tam fajn kreslá,

–        sme veľmi radi, že sme to všetko mohli vidieť,

–        nezabudnuteľné zážitky………….

Deti si na pobyte veľmi užili. Bol to úžasne strávený čas plný zážitkov a emócii. 

Prvý deň v škole.

Oddychnutí.

Pripravení začať nový školský rok.

Pripravení spoznávať nepoznané.

Nech sa každému darí postupovať vpred!