Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Tarnov.

Poďakovanie

Poďakovanie Starostka obce ďakuje všetkým, najmä seniorom, ktorí  prišli  na brigádu – hrabanie a upratanie na cintoríne, pri Dome nádeje a pri kostole pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas a pomohli pri udržiavaní miesta posledného odpočinku a okolia kostola a DN