Preskočiť na obsah

„Akvizícia knižnice 2022“


Fond na podporu umenia v roku 2022 z verejných zdrojov finančne podporil
Obecnú knižnicu v Tarnove. Poskytol dotáciu na doplnenie a aktualizácu knižničného
fondu.
Do Obecnej knižnice v Tarnove bolo zakúpených 208 kníh v celkovej hodnote
1 675,49 eur. Dotácia z Fondu na podporu umenia na projekt „Akvizícia
knižnice 2022“ z programu 5.1.4 Akvizícia knižníc bola 1 500 eur, spoluúčasť
obce na projekte je 175,49 eur.