Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tarnov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytovaní služieb – Zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

ID: 005/2023 – NAJ

17.3.2023

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ NAJ, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 1, 065 11 Nová Ľubovňa

Dodávateľ - IČO 36515001

Prílohy

Zmluva o zabezpečení projekt. manažmentu

ID: 004/2023 – Ekologické a inovačné centrum o.z.

800,00 €

10.3.2023

Začiatok účinnosti 1.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2023

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Ekologické a inovačné centrum o.z.

Dodávateľ - Sídlo 1.mája 58, 920 41 Leopoldov

Dodávateľ - IČO 42162246

Prílohy

Zmluva o dielo – Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov

ID: 003/2023 – PROFIROB s.r.o.

203 999,99 €

2.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2023

Suma s DPH 203 999,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ PROFIROB s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 4, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 51697360

Prílohy

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ID: 2023/002 – Východoslovenská energetika a.s.

3.2.2023

Začiatok účinnosti 3.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Zmluva o grantovom účte

ID: 2023/001 – PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. v skratke PKB

19.1.2023

Začiatok účinnosti 18.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. v skratke PKB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o spoločnej ohlasovni požiarov

ID: 2022/49 – Urbárska spoločnosť

30.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Tarnov

Dodávateľ - Sídlo Tarnov 7, 086 01 Tarnov

Dodávateľ - IČO 37877259

Prílohy

Zmluva o skladovaní

ID: 2022/48 – Urbárska spoločnosť

30.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Tarnov

Dodávateľ - Sídlo Tarnov, 086 01 Tarnov

Dodávateľ - IČO 37877259

Prílohy

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 2022/47 – Slovenské telekomunikácie

23.12.2022

Začiatok účinnosti 22.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dohoda č. 22/34/012/65

ID: 2022/46 – Ústredie práce

16.12.2022

Začiatok účinnosti 17.12.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 22/34/010/156

ID: 2022/45 – Ústredie práce

16.12.2022

Začiatok účinnosti 17.12.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 2022/44 – EKOS PLUS s.r.o.

2.12.2022

Začiatok účinnosti 3.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ EKOS PLUS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Dodatok č. 1 k Vydavateľsko-nakladateľskej zmluve

ID: 2022/43 – Mgr. Anton Medvec

2 000,00 €

25.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.4.2020

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Mgr. Anton Medvec

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy