Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tarnov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov Allianz

ID: 2022/30 – Nadácia Allianz

3 000,00 €

3.6.2022

Začiatok účinnosti 10.5.2022

Koniec účinnosti 10.5.2027

Dátum podpísania 30.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Nadácia Allianz

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42134064

Prílohy

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva SPF

ID: 2022/29 – Slovenský pozemkový fond

2.6.2022

Začiatok účinnosti 2.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Slovenský pozemkový fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva SPF

ID: 2022/28 – Slovenský pozemkový fond

100,05 €

30.5.2022

Začiatok účinnosti 31.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.3.2022

Suma s DPH 100,05 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Slovenský pozemkový fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy

Darovacia zmluva č.038/22_IT

ID: 2022/027 – Nadácia Volkswagen Slovakia

23.5.2022

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Nadácia Volkswagen Slovakia

Dodávateľ - Sídlo J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49

Dodávateľ - IČO 42137527

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2022/026 – Ing. Ema Šivecová

1 000,00 €

18.5.2022

Začiatok účinnosti 12.5.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Ing. Ema Šivecová

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 26, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 10670351

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

ID: 2022/025 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

6.5.2022

Začiatok účinnosti 6.5.2022

Koniec účinnosti 20.8.2022

Dátum podpísania 6.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb

ID: 2022/024 – Orange Slovensko

3.5.2022

Začiatok účinnosti 2.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Orange Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ

ID: 2022/023 – Alphabet group s.r.o.

150,00 €

3.5.2022

Začiatok účinnosti 3.5.2022

Koniec účinnosti 3.5.2027

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o poskytnutí grantu č.086/22_MA

ID: 2022/022 – Nadácia Volkswagen Slovakia

2 500,00 €

26.4.2022

Začiatok účinnosti 25.4.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Nadácia Volkswagen Slovakia

Dodávateľ - Sídlo J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49

Dodávateľ - IČO 42137527

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.2.2022

ID: 2021 – ATEX-OK

347 895,67 €

25.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 347 895,67 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ ATEX-OK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 36452327

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Tarnov-ZS-Zmluva-o-dielo- energeticka narocnost komp

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny

ID: 2022/021 – Alphabet group s.r.o.

450,00 €

5.4.2022

Začiatok účinnosti 6.4.2022

Koniec účinnosti 6.4.2027

Dátum podpísania 5.4.2022

Suma s DPH 450,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy