Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Tarnov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 27.7.2022

Začiatok účinnosti 27.7.2022

Koniec účinnosti 30.9.2023

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Fond na podporu umenia

Dodávateľ - Sídlo Cukrová 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42418933

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.7.2022

Začiatok účinnosti 9.7.2022

Koniec účinnosti 31.10.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 37870475

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Irena Lamancová - Druhotné suroviny

Dodávateľ - Sídlo , 086 04 Gerlachov

Dodávateľ - IČO 35375035

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.5.2022

Začiatok účinnosti 10.5.2022

Koniec účinnosti 10.5.2027

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Nadácia Allianz

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42134064

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.4.2022

Začiatok účinnosti 2.6.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Slovenský pozemkový fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.3.2022

Začiatok účinnosti 31.5.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 100,05 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Slovenský pozemkový fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.5.2022

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Nadácia Volkswagen Slovakia

Dodávateľ - Sídlo J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49

Dodávateľ - IČO 42137527

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.5.2022

Začiatok účinnosti 12.5.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Ing. Ema Šivecová

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 26, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 10670351

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.5.2022

Začiatok účinnosti 6.5.2022

Koniec účinnosti 20.8.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 2.5.2022

Začiatok účinnosti 2.5.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Orange Slovensko, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.5.2022

Začiatok účinnosti 3.5.2022

Koniec účinnosti 3.5.2027

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.4.2022

Začiatok účinnosti 25.4.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Tarnov

Objednávateľ - Sídlo Tarnov 6, 086 01 Rokytov

Objednávateľ - IČO 00322661

Dodávateľ Nadácia Volkswagen Slovakia

Dodávateľ - Sídlo J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49

Dodávateľ - IČO 42137527

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy