Preskočiť na obsah

Znak DHZ Tarnov je tvorený: podkladom DHZ Slovenskej republiky, kde znak SR je nahradený erbom obce Tarnov.

Link na prioritné stránky DHZ-Tarnov

1894

Tradícia organizovaného hasičstva v obci siaha do r. 1894, kedy bola založená hasičská čata s veliteľom Jánom Delejom. Hasičský oddiel, ktorému velil Ján Gojdič bol zriadený pre obce Tarnov a Kurov. Čata aj oddiel patrili do XXVIII. Gaboltovskej stotiny. Po vzniku Československej republiky existoval v Tarnove povinný hasičský zbor, ktorému velil Peter Knap, mal 10 členov a dvojkolesovú ručnú striekačku so 40 m. hadíc a 8 m. savíc. 

13.3.1932

Na valnom zhromaždení 13.3.1932 bol v obci založený dobrovoľný hasičský zbor so 7 členným výborom v zložení: veliteľ Peter Knap, 1. nám. veliteľa Ján Kuľka, 2. nám. veliteľa Peter Galik, tajomník Ján Juhás Duda, pokladník Martin Šavčiak, strojník Peter Harňák a revízor Pavol Ceľuch. 

21.4.1932

Následne 21.4.1932 boli schválené stanovy DHZ. V tomto období mal zbor 24 členov.

1944

Hasičský sklad na úschovu ručnej striekačky bol postavený v r. 1944.

1953

Po reorganizácii DHZ v r. 1953 bol zvolený nový výbor na čele s predsedom Františkom Delejom a veliteľom Andrejom Knapom. Pomerne veľká členská základňa umožnila zriadiť až 3 hasičské družstvá po 9 členoch. Z techniky však jednota mala len ručnú striekačku. Postupne sa členská základňa hasičského zboru rozširovala.

1972

V r. 1972 mal zbor 44 členov, z toho 9 žien, v r. 1985 60 členov z toho 14 žien a v r. 2005 mal zbor 68 členov z toho 16 žien, čím sa zbor zaradil medzi najväčšie v okrese. Pozoruhodný je počet a aktivita žien.

Z hľadiska technického došlo k zlepšeniu v tom, že zbor obdržal koncom 50. r. pojazdnú autocisternu „ZILL“, neskôr motorovú striekačku DS 16 a v 80. rokoch Aviu 31 DVS 12. V posledných 3 desaťročiach dosahovali hasičské družstvá na obvodových a okresných súťažiach dobré umiestnenia. Napr. v r. 1977 získalo družstvo mužov II. výkonnostnú triedu, na okresnej súťaži v Bardejove v r. 1985 obsadilo družstvo pekné 4. miesto, aj napriek tomu, že mali požičanú striekačku a družstvo žien v r. 1991 2. miesto. Výborné výsledky zaznamenalo družstvo dorasteniek, ktoré na okresných súťažiach v r. 2002-2004 získalo dve 3. miesta a dve 1. miesta.

Od r. 1953 funkciu predsedu zboru vykonávali: Adam Hlaď, Karol Haniš, Jozef Delej st., Ján Fecko, Jozef Ceľuch, Emil Silvester, Jozef Delej, Ján Šafčák a Jozef Host. Vo funkcii veliteľa boli: Tomáš Harňák, Andrej Šott, Jozef Host, Jozef Harňák, Andrej Juhas, Tomáš Lazor, Jozef Ropjak, Ján Šafčák, Stanislav Gaľan, Jozef Gaľan. Veľa poctivej práce vykonali členovia zboru a tým prispeli k rozvoju miestneho hasičstva i rozvoju obce.

Nočná súťaž Sveržov 2007

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku , ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom .
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom
život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení
poslania som iným dal.Amen

1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

Zatiaľ tu nie sú žiadne aktuality.

Zobraziť všetky dHZ