Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov, ktorí boli zvolení podľa počtu získaných platných hlasov vo  voľbách do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2022 -2026

Ing. Jaroslav Tyšš

Poslanec

MUDr. Lucia Holtmanová

Poslanec

Ján Halkoci

Poslanec

Viera Renčková

Poslankyňa

Mgr. Dávid Reviľak

Poslankyňa