Preskočiť na obsah

Ako uľahčiť dieťaťu vstup do MŠ

Psychická príprava dieťaťa na vstup do MŠ- základ jednoduchšej adaptácie

Odporúčame rodičom dieťa na nástup do MŠ pomaly pripravovať – vzbudiť

v ňom záujem o pozitívny postoj rozprávaním….. Je tiež dobré, ak dieťa príde

s rodičom škôlku navštíviť krátko pred nástupom.

Dobré rady:

1.Rozprávajte sa o škôlke! –Čo všetko ho v škôlke čaká, čo všetko sa naučí a zažije, nájde si kamarátov, s ktorými sa bude hrať, stane sa z neho veľký škôlkár…..

2.Naučte dieťa na popoludňajší odpočinok! –Nemusí spať. Stačí, ak si vytvorí návyk, že poobede sa prezlečie a oddýchne pri rozprávke. Aspoň na krátku  chvíľu.

3.Vysvetľujte! –Že každý má v živote určité povinnosti a jeho „povinnosťou“ je

naučiť sa veľa nových vecí a hrať sa…. Že sa musí dodržať istá postupnosť od MŠ, cez ZŠ, až po dospelosť.

4.Dodržujte pravidelnosť! –Dieťa ba malo prichádzať i odchádzať v určitý stabilný čas –najskôr musí pochopiť, že vy sa pre neho vždy načas vrátite, aby

sa cítilo bezpečne a mohlo si čas škôlky užívať a netŕpnuť, kedy prídete…

5.Nesľubujte, čo nemôžete splniť! A vždy splňte, čo sľúbite –dobré aj zlé!

-Dieťa má vynikajúcu pamäť a výborne si pamätá všetky vaše sľuby i hrozby.

Dôslednosť a rozvaha vám zaručia, že dieťa vás bude rešpektovať, pretože vie, že je na vaše slovo spoľahnutie…..

6.Vytvorte si rituály! –Pri príchode si vytvorte určitú stabilnú formu rozlúčky (napr. nakreslite sebe a dieťaťu na ruku rovnakú značku….),  alebo mu dajte dennú úlohu (napr. nech vám niečo pekné nakreslí….) V každom prípade je lepšie, keď rozlúčka netrvá dlho, lebo dieťa zneistie…..

7.Požiadajte o pomoc učiteľa! –Ak máte s dieťaťom ráno problém a nechce sa os vás „odtrhnúť,“ alebo pri akomkoľvek inom probléme, požiadajte o pomoc učiteľku.

Je dobré, keď pri adaptácii učiteľ a rodič spolupracujú a „ťahajú za jeden koniec.“ Skúsený učiteľ vám môže v mnohom pomôcť.

A čo je isté z dlhoročnej praxe a skúseností? Že postupná adaptácia je pre deti to najlepšie. Prirodzeným predlžovaním dĺžky pobytu v MŠ sa dieťa ľahko adaptuje a bude z neho veľký škôlkar.