Územné konanie JPÚ Pod Horou

Zverejnené 25. októbra 2022.
Bez úpravy .