Verejná schôdza 2019 – vyhodnotenie roka 2019

Zverejnené 21. októbra 2022.
Bez úpravy .