Verejná schôdza – vyhodnotenie roka 2017

Zverejnené 21. októbra 2022.
Bez úpravy .