Preskočiť na obsah

Volebný program kandidátky na starostu obce Tarnov – Anna Kuľková

Zverejnené 26.10.2022.

Vážení a milí občania Tarnova,

môj volebný program je stručný prehľad realizovaných a dokončených projektov za posledné 4 roky, nie o tom, čo som mohla ja, aj poslanci, keď sme boli vo funkcii urobiť  a neurobili sme. Konkrétne predstavujem, čo je v obci reálne plánované, aké žiadosti o NFP sú podané, ktoré sú finančne podporené a aké projekty sú  pripravené. Chcem dotiahnuť rozpracované projekty do konca a odovzdať štafetu mladej, v Tarnove sa rozrastajúcej, perspektívnej generácii.

Keď sa prejdem po obci Tarnov, vidím okolo seba, čo všetko sa v dedine postavilo, podarilo, zmodernizovalo, vylepšilo. Nesľubujem nesplniteľné, nestaviam vzdušné zámky, viem s akým rozpočtom obec hospodári a čo si môžeme dovoliť realizovať. Poslanci OZ schvaľujú a rozhodujú o tom, čo sa bude v obci financovať, realizovať, rekonštruovať, rozhodujú, kam obec bude smerovať. Bolo treba rozhodnúť, ktoré projekty, stavby  sú reálne, cez nenávratné finančné príspevky, dotácie, lebo financie štátu z podielových daní sú obmedzené.

Nie všetko sa podarilo, neboli vyhlásené, resp. boli zrušené výzvy na financovanie napr. infraštruktúry (miestne komunikácie, verejné osvetlenie, technická infraštruktúra),  ale všetko čo sa podarilo v dedine zostane, aj keď tu nebudeme. Bolo pre mňa potešením pracovať pre obec, pre Vás. Starostka obce, pracovníčka obecného úradu boli k dispozícii pre občanov nie jeden deň v týždni, ale 24 hodín/7 dní v týždni.

Aj napriek všetkým obmedzeniam z dôvodu pandémie COVID 19, môžem zhodnotiť, že toto volebné obdobie sme vďaka podpore Vás všetkých zvládli k maximálnej spokojnosti.

Nasledujúce volebné obdobie bude náročné, v ktorom pracovitosť, vytrvalosť, ale aj pokora a skromnosť budú spolu so skúsenosťami tým najcennejším, čo v neľahkom období potrebujú obyvatelia samosprávy.  Je nevyhnutné spájať ľudí pre dobré myšlienky.

Patrí Vám veľká vďaka za Vašu dôveru, ústretovosť a podporu pri realizovaní našich spoločných záujmov a cieľov. Výsledkom je úspešne sa rozvíjajúca naša obec, kde sa oplatí žiť všetkým generáciám bez rozdielu.