Preskočiť na obsah

Školský rok 2012/2013

Zverejnené 30.6.2013.

Kategória

SUŤAŽ – RECYKLUJ A VYHRAJ!

MILK-AGRO spol. s r .o  v školskom roku 2012/2013 už 10. rok vyhlásila súťaž Recykluj a vyhraj, pomôž svojej škole a chráň prírodu.

Je už tradíciou, že aj žiaci z tarnovskej školy sa do tejto súťaže zapájajú. V prvom rade sa u nich pestuje návyk separácie odpadu. Lebo ten kto separuje, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Tento školský rok sa žiaci zapojili do kategórie Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI. Ďalej sa zapojili do kategórie Voľná tvorba, kde zaslali SABIBOOK a recept na chutný a zdravý šalát obsahujúci výrobky SABI.

Ďakujeme všetkým dobrým  ľuďom, ktorí nám pomáhali v zbere tetrapaku. Zároveň Vás prosíme, aby ste naďalej s nami separovali odpad, zbierali tetrapak z čerstvého mlieka SABI a viečka z výrobkov SABI.

Ďakujeme.

KARNEVAL -2013

Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, plesmi a rôznymi radovánkami.

Stalo sa už tradíciou, že pravidelne v tomto období učiteľky Základnej a Materskej školy v Tarnove pripravujú karneval pre veľkých aj malých, ktorí majú radi rozprávky a fantastické bytosti. Veď kto by sa aspoň raz v roku nechcel na chvíľu stať niekým iným – anjelom či čertom, upírom, roztlieskavačkou, brušnou tanečnicou, bielou pani, čarodejníčkou, Jurošíkom, Červenou čiapočkou, Číňanom, strašiakom, princeznou či kráľovnou, Spidermanom, Batmanom, zajacom, levím kráľom, šašom, žabou, či motýľom.

Bol to kúzelný deň, 31. januára 2013, keď sa naša základná škola premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú  rozprávkových  a fantastických postavičiek. Každé dieťa sa predstavilo skryté v maske. Nasledovala zábava, tanec, hry, jašenie a šantenie. Súťaž o najkrajšiu masku nemala len jedného víťaza. Rozhodovanie bolo ťažké. Víťazom bol každý, kto sa zúčastnil a zabavil.

ZÁPIS PRVÁKOV – 2013/14

Kde bolo, tam bolo, 11. februára 2013 bolo v Základnej škole v Tarnove ako v rozprávke.

V škole tuho zaspala Snehulienka a zobudiť ju dokážu vraj len šikovné deti. Dopočuli sa o tom deti z Materskej školy v Tarnove a spolu so svojou pani

učiteľkou sa rozhodli, že oni sa pokúsia spiacu Snehulienku zobudiť.

Pri vstupe do školy sa premenili na trpaslíkov. Museli splniť niekoľko zaujímavých, náročných i menej náročných úloh. Keďže trpaslíci k úlohám pristupovali

s nadšením a zodpovedne, tak sa im všetky úlohy a prekážky podarilo zvládnuť. A samozrejme podarilo sa im zobudiť spiacu Snehulienku. Tá ich za

odmenu prvý krát priviedla do školských lavíc, kde ich čakal malý darček, medaila za splnené úlohy a pamätný list zo zápisu prvákov do školy. Tak sa z našich

predškolákov stali budúci prváci.

Prváčikovia, tešíme sa na Vás 2.septembra 2013.                

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 2013

Hviezdoslavov Kubín sa stal oslavou krásy slovenského jazyka a uctením si kultúrnych tradícií, ktoré majú v živote každého národa svoje nezastupiteľné  miesto. Je dôkazom toho, že sme zrelý národ, so svojím jazykom, že si ho ctíme a vážime a sme naň patrične hrdí. Pestovať a zveľaďovať svoj vlastný jazyk znamená nielen upevňovať svoju národnú identitu, ale zároveň vzdať úctu všetkým tým, ktorí históriu a kultúru Slovenska a slovenčiny začali písať.

Dňa 7. marca 2013 naša škola usporiadala súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov. Umelecký prednes hodnotila porota v tomto zložení: p. Mária Brehová, Mgr. Alena Šoltýsová, Mgr. Marko Makai a hosť p. Margita Šoltýsová.

Víťazmi školského kola sa stali: v prednese poézie Zuzana Doicearová, v prednese poézie 1.miesto Viktória Oslacká, 2.miesto Viktória Jakubašeková, 3.miesto Viktória Hlaďová.

Do okresného kola, ktoré sa konalo 14. marca 2013 v okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove postúpili a úspešne nás reprezentovali žiačky Zuzana Doicearová a Viktória Oslacká.

Úspech Zuzky Doicearovej 

Žiačka Zuzana Doicearová bola úspešná a postúpila aj do krajského kola, ktoré sa konalo 12. apríla 2013 v Mestskom kultúrnom stredisku v Starej Ľubovni. Tu získala cenu za výborný prednes.

A ešte raz úspech Zuzky Doicearovej na krajskom kole.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

                         

ŽIVOT V MINULOSTI 

„Zaklopme na dvere,

prekročme prah domu,

usaďme sa k stolu

a cíťme sa ako doma“.

Učiteľky a žiaci ZŠ v Tarnove zaklopali na dvere niekoľkým milým ľuďom v obci Tarnov a požiadali ich o stretnutie. Tí pozvanie na stretnutie neodmietli.

V jeden pekný deň 8. Apríla 2013 sme spoločne prekročili prah našej školy, usadili sa k stolu a spoločne nakúkali cez okienko spomienok do ich životov v minulosti.

Dozvedeli  sa veľa zaujímavosti o ich osobných životoch, ale aj o tom ako sa kedysi žilo. Rozprávanie začal pán Jozef o tom, kde sa narodil, kde vyrastal a ako navštevoval tú istú školu, kde práve sedíme. Pani Gitka sa pripojila rozprávaním  o tom, ako sa kedysi deti hrali. Potom prišla na rad téma o zvykoch pri pytačkách, pri svadbách, pri krstoch a rukovaní chlapcov na vojnu.

Život bez elektriny si deti len ťažko vedeli predstaviť. Ako sa pralo, žehlilo a upratovalo, priadlo a šilo, varilo a pieklo bez vymoženosti dnešnej doby nám pani Katka a pani Pavlína  predviedli aj názorne. Pýtate sa ako? Žiaci spolu s učiteľkami už dlho pred týmto stretnutím do školy poprinášali kopec zvláštnych predmetov.

Ako sa kedysi ľudia obliekali a to, že sme našu „modelku“ neobliekli celkom správne svedčí o tom, že sa ešte máme čo učiť, aby sme aj my raz mohli našim deťom, či vnúčatám porozprávať o živote našom, ale aj o živote našich predkov.

No a keďže k životu v minulosti neodmysliteľne patril spev, tak nám naši hostia zopár pekných piesni aj zaspievali. Aj úlohou deti bolo naučiť sa ľudovú pesničku. Našlo sa aj zopár odvážnych žiakov, ktorí nám zaspievali. A práve aj takým spôsobom sme okrem malej kytičky tiež prejavili poďakovanie.

A na záver ešte pani Helena odkiaľsi vytiahla fotografie a my sme mohli vidieť ako sa obec Tarnov a ľudia v nej časom zmenili.

„Priestor a čas sú najprísnejší strážcovia doby“.

                                                           

DEŇ ZEME

22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme.

Deň Zeme je sviatok, ktorý má ľuďom zdôrazniť rôzne ekologické problémy a má ich upozorniť na životné prostredie. Deň Zeme oslavujú ľudia na celom svete. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.

Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

 Počas tohto dňa sa organizujú akcie a podujatia, na ktorých účastníci väčšinou čistia mestá, obce, prírodu, vodné toky, organizujú diskusie o možných riešeniach a podobne.

Obecný úrad v Tarnove v spolupráci so Základnou školou v Tarnove tiež zorganizovali podobnú akciu – Spoločné upratovanie obce. Na skrášľovaní obce sa podieľali deti s rodičmi a učiteľmi a obyvatelia obce. Žiaci upratovali okolie školy ostatní obyvatelia spoločne so starostom obce vyzbierali odpad v okolí rieky Topľa – vodného zdroja pre mesto Bardejov

Deti materskej školy a žiaci základnej školy na tento sviatok upozornili aj svojimi kresbami na chodníky.

Ostáva nám veriť, že takéto akcie sa nekonajú len 22. apríla a že sa denne budeme snažiť pokračovať v tom, čo sme začali práve v tento deň.

„Príroda nepatrí človeku. Človek patrí prírode“.               

DEŇ NARCISOV – 2013

Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt – zbierku Deň narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií Ligy proti rakovine v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na

Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už

tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú

v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Dňa 12.apríla 2013 aj žiaci Základnej školy v Tarnove vyšli medzi ľudí, vybavení žltým narcismi, pokladničkou a milým slovom oslovili obyvateľov obce Tarnov.

Dobrovoľným finančným príspevkom sa v pokladničke nakopila zaujímavá suma.

Všetkým ďakujeme.                                             

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ- LESNÉ POŽIARE

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bardejov a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove aj tento rok vyhlásilo výtvarnú súťaž pre žiakov základných a materských škôl okresu Bardejov. Tentoraz na tému – Lesné požiare.

Žiaci základnej školy v Tarnove sa do súťaže zapojili v kategórii – kolektívna práca a tiež v kategórii žiakov ZŠ do 9 rokov.

V kategórii kolektívna práca sa umiestnili na 1. mieste a v kategórii žiakov ZŠ do 9 rok sa umiestnila žiačka Zuzana Doicearová na 1. mieste.

Tešíme sa z úspechov našich žiakov.

KEŽMAROK – ŠKOLSKÝ VÝLET 2013

„1,2,3,4,5, …16. 3 pani učiteľky. Pán vodič, sme všetci, môžeme vyraziť“. Týmito slovami sa 5. júna 2013 pre deti základnej a materskej školy z Tarnova začala cesta za poznávaním a zábavou. Cestami – necestami sme sa dostali do cieľa – do mesta Kežmarok.

V múzeu v Kežmarku sme sa zúčastnili interaktívnej výstavy Koleso – vedecká hračka.  Namiesto slov „Vystavených predmetov sa nedotýkajte“ sme počuli „Hrajte sa – pri hre pozorujte – uvedomte si – relaxujete – skúšajte – premýšľajte – opakujte – predveďte – uveríte – pochopíte – zapamätáte si!“  Po zaujímavej výstave nás čakal „slávnostný obed“ pri hradbách Kežmarského hradu.  Po ňom nasledovala odmena v podobe zmrzliny. No a po nej už len čakanie na prehliadku hradu. Rozprávka O zlatom pierku, ktorá sa konala v priestoroch Kežmarského hradu nás presvedčila, že dobro existuje a láska víťazí. 

Na miesto odkiaľ sme ráno odchádzali sme sa všetci zdraví vrátili. Za bezpečnú jazdu ďakujeme pánovi vodičovi Ladislavovi Moremu a za požičanie autobusu personálnej agentúre Xawax.

  

DEŇ OTCOV 2013

Otcovia sú obyčajní muži, ktorých láska zmení na dobrodruhov, rozprávkarov, spevákov, tanečníkov, … Otcovia urobia čokoľvek. Majú za sebou mladosť plnú vzrušenia a hlavy plné žartov. Majú zdravý názor na politiku, šport, či ochranu životného prostredia. V zásuvkách, škatuliach a garážach vždy nájdu veľa drahocenných drobností. A povrázkov. A káblikov. A …  Vedia rozprávať nezabudnuteľné historky. Otcovia majú v sebe skutočne niečo zázračné. Už nie sú obyčajní muži. Sú mimoriadni, lebo zobrali na seba zodpovednosť za to, aby z ich detí vyrástli milé, čestné, vzdelané, šikovné, ľúbiace a statočné bytosti.

Tak ako v máji oslavujú svoj medzinárodný deň všetky matky, v tretiu júnovú nedeľu si zasa pripomíname všetkých oteckov. Hoci donedávna tento sviatok nebol u nás až tak uznávaný, čoraz viac si nachádza čestné miesto medzi ostatnými podobnými sviatkami. Veď aj otcovia si zaslúžia uznanie a pozornosť a nielen jeden deň v roku.

Žiaci základnej školy si na ockov pospomínali na hodine výtvarnej výchovy, kde opísali svojich otcov nie slovami ale štetcom a farbami. Svojimi prácami potom vyzdobili prístrešok s kozubom na ihrisku v Tarnove, kde sa popoludní 17. júna 2013 stretli na „ opekačke.“ Chutné jedlo, rozhovory, hry a zábava, smiech a dobrá nálada boli dôkazom, že stretnutie sa vydarilo.

Otec, ďakujeme, že sa prispôsobuješ našim mieram, keď sa hráme a keď potrebujeme útočisko a ochranu, stávaš sa obrom.