Preskočiť na obsah

„Akvizícia knižnice 2021“

Fond na podporu umenia v roku 2021 z verejných zdrojov finančne podporil Obecnú knižnicu v Tarnove. Poskytol dotáciu na doplnenie a aktualizáciu knižničného fondu.

          Do Obecnej knižnice v Tarnove bolo zakúpených 131 kníh v celkovej hodnote 1 234,31 eur. Dotácia z Fondu na podporu umenia na projekt „Akvizícia knižnice 2021“ z programu 5.1.4. Akvizícia knižníc je 1 100 eur, spoluúčasť obce na projekte je 134,31 eur.