Rada školy

Renčková Viera – predseda /delegovaná obcou/

Brehová Mária – člen /pedagogický pracovník/

Paľuvová Silvia – člen /nepedagogický pracovník/

Renčková Simona – člen /zástupca rodičov/

Mgr. Hajmacherová Ivana – člen / zástupca rodičov/

Zverejnené 17. mája 2022.
Bez úpravy .