Preskočiť na obsah

Projekty

Efektívnejšie zhodnocovanie odpadov v Tarnove

Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov

Žiadosť o príspevok pre projekt „Telocvičňa pod holým nebom“ v grantovom programe ČSOB Zamestnanecký grantový program 2019/2020 nám nadácia ČSOB SCHVÁLILA vo výške 3 000,00 €.

PODPORENÝ PROJEKT – Prevencia kriminality

Na základe Uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa  26.09.2019  k schváleniu dotácií z Výzvy RVPK na rok 2019, boli Vaše žiadosti o poskytnutie dotácií na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 –

SCHVÁLENÉ ( viď príloha ). (+ RVPK – schválené dotácie Tarnov pod č. 812)