Preskočiť na obsah

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tarnov č. 1/2023