Historická pečiatka

Otlačok najstaršej známej pečate obce Tarnov z roku 1868.

Zverejnené 7. marca 2022.
Bez úpravy .