Cintorín

Aktualizácia 26.2.2016

Evidencia hrobových miest v obci Tarnov:

Menný register hrobových miest po jednotlivých sektoroch:

Evidencia hrobových miest v obci Tarnov: 

Menný register hrobových miest po jednotlivých sektoroch:

Zverejnené 7. marca 2022.
Bez úpravy .